test

Upload a file.

קירור עמל רחובות בע"מ | חדרי קירור | מערכות קירור

אנו בקירור עמל רחובות בע''מ בעלת צוות טכנאי קירור מעולים מתמחים בעיקר בבניית מערכות קירור ומספקים שרותים
מגוונים בעיקר לחדרי קירור.
אנו עובדים בעיקר עם תעשיית הבשר והחקלאות ולכל ענף ובית עסק הזקוק למערכות קירור וגם לשרות של טכנאי קירור.
חדרי קירור וחדרי הקפאה עד להקפאה עמוקה של -40 מעלות.


טלפון: 053-9425904

קרא על מערכות קירור

קרא על חדרי קירור